Jeśli uważasz, że powinniśmy uzupełnić książkę o określoną wiedzę, wyraź poniżej swoje obserwacje i sugestie.